Game Xây lô cốt – Xeno Tactic

Game chiến thuật hay và tuyển chọn của 4tips.net, bạn sẽ thực hiện bố trí các lô cốt phòng thủ làm sao cho quân địch không thể vượt qua được ma trận lô cốt của bạn.

 

Download: Link