Hàm STDEV hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu

Hàm STDEV trong Excel giúp bạn ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình. 

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM STDEV TRONG EXCEL

Cú PhápSTDEV(number1,[number2],…)

Trong Đó:

– Number1: Đối số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể. Giá trị bắt buộc.
– Number2: Đối số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Giá trị tùy chọn không bắt buộc

Xét ví dụ

Ta có 3 sản phẩm, ứng với mỗi sản phẩm có độ bền tương ứng với number1…như hình bên dưới. Để tính độ lệch chuẩn ta thực hiện như sau: Nhập công thức tại ô E5, ta được kết quả như hình dưới.

Sao chép công thức xuống các ô dưới