Hàm STDEVP hàm tính độ lệch chuẩn

Nếu như ở bài trước bạn đã biết cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu, thì ở bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp cũng như cách sử dụng hàm STDEVP trong Excel

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM STDEVP TRONG EXCEL

Cú Pháp STDEVP( number1, [number2]…)

Trong Đó:

– Number1: Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể. Giá trị bắt buộc.
– Number2: Đố số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với tổng thể.

Chức Năng: Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình.

Xét Ví dụ:

Ta có 3 sản phẩm, ứng với mỗi sản phẩm có độ bền tương ứng với number1…như hình bên dưới. Để tính độ lệch chuẩn ta thực hiện như sau. Nhập công thức tại ô E5, ta được kết quả như hình dưới.

Sao chép công thức xuống các dòng phía dưới, ta được kết quả