.NET Framework – Tất cả các phiên bản

.NET Framework là một phần mềm của Microsoft, khi bạn cài đặt một phần mềm mà yêu cầu có NET Framework mà bạn không có thì chắc chắn là không thể cài được, thay vì phải đi kiếm lẻ tẻ, mình tổng hợp tất cả các phiên bản tại bài viết này, bạn chỉ cần tải về phiên bản mà mình đang cần.

Tải về : Bao gồm các phiên bản 2.0, 3.0, 3.5, 3.5 SP1, 4.0, 4.5, 4.5.1, 4.5.2

.NET Framework 2.0: MF
.NET Framework 3.0: MF
.NET Framework 3.5: MF
.NET Framework 3.5 SP1: MF
.NET Framework 4.0: MF
.NET Framework 4.5: MF
.NET Framework 4.5.1: MF
.NET Framework 4.5.2: MF