Tin học văn phòng

Các lỗi thường gặp trong Word

1. Dấu gạch chân màu đỏ dưới dòng chữ Trường hợp bạn soạn thảo nhưng toàn bộ văn bản bị gạch chân, đây là do tính năng kiểm tra lỗi chính tả của Word đang được bật. Bạn hãy thực hiện theo bước sau: Bước 1: Vào thẻ File -> Options. Bước 2: Chọn thẻ

Hàm STDEV hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu

Hàm STDEV trong Excel giúp bạn ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình.  HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM STDEV TRONG EXCEL Cú Pháp:  STDEV(number1,[number2],…) Trong Đó: – Number1: Đối số đầu tiên tương ứng với

Hàm STDEVP hàm tính độ lệch chuẩn

Nếu như ở bài trước bạn đã biết cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu, thì ở bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp cũng như cách sử dụng hàm STDEVP trong Excel HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM STDEVP TRONG EXCEL Cú Pháp:  STDEVP(

Hàm OFFSET trong EXCEL

Hàm OFFSET trong Excel là hàm trả về tham chiếu đến một vùng nào đó, được tính bằng 1 ô hay một dãy ô bắt đầu và số dòng hoặc số cột được chỉ định trước. Ta có thể chỉ định rõ số hàng số cột của vùng tham chiếu trả về. HƯỚNG DẪN CÁCH

Hàm MODE trong Excel

Hàm MODE trả về giá trị thường xuyên xảy ra hoặc lặp lại nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu cho trước. Việc này cũng có thể thực hiện ứng dụng trong thực tế như tìm ra những người có cùng một độ tuổi nào đó xuất hiện nhiều nhất trong danh sách

Hàm COUNTIFS thống kê có điều kiện

Điều kiện trong hàm COUNTIFS có thể là ký tự, số, ngày tháng,…vì vậy bạn có thể áp dụng một cách linh hoạt vào việc tính toán trong bảng tính excel để đạt hiệu quả công việc cao nhất. Hàm COUNTIFS cũng được sử dụng rất nhiều trường hợp khác nhau, tuy nhiên với người

Hàm IF hàm điều kiện trong Excel

Hàm IF để thực hiện các công việc tính toán được chính xác và hiệu quả. Tùy vào phiên bản office bạn đang sử dụng mà dấu phân cách giữa các giá trị trong cú pháp hàm IF có thể là “,” hoặc là “;” các bạn nhé!   HÀM IF, HÀM ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL

Hàm Dsum tính tổng có điều kiện

Hàm Dsum là hàm tính tổng có điều kiện trong excel. DÙNG HÀM DSUM TRONG EXCEL Cú Pháp: Dsum(Database, Field, Criterial) Trong Đó: Database: Bảng dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề Field: Địa chỉ của trường cần tính tổng Criterial: Điều kiện để tính tổng. Chức năng: Hàm Dsum dùng để tính tổng

Hàm SUM tính tổng trong Excel

Hàm SUM dùng để tính tổng các số trong Excel   HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUM TRONG EXCEL Cú Pháp: =SUM (number 1, number 2, …)                       Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, … Trong Đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng. Chú ý: – Ô

Hàm SUMPRODUCT tính tổng các tích phần tử trong mảng

Hàm SUMPRODUCT trong excel giúp ta tính tổng của tích các phần tử trong hai hay nhiều mảng khác nhau. HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL Cú Pháp: SUMPRODUCT(Array1, [Array2], [Array3],…) Trong Đó: – Array1: Bắt buộc – Array2, Array3: Tùy chọn Đối số của hàm SUMPRODUCT đều là các mảng, có thể có